ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ

Blog

Η Αρχαία Μεσσήνη (30 χλμ. Από την Καλαμάτα), μία από τις σημαντικότερες αρχαίες πόλεις, είναι επίσης μια από τις καλύτερα διατηρημένες ελληνικές πόλεις στην Ελλάδα.

Μπορείτε να θαυμάσετε την Αρκαδική Πύλη με τους οκτώ πύργους της, την Ακρόπολη, το Θέατρο, το Στάδιο και το Ηρώο.